4. Çocuk Genetik Kongresi 25-27 Eylül 2019

Sempozyum Başkanı                                    Çocuk Genetik Derneği Başkanı

Prof. Dr. Koray BODUROĞLU                              Prof. Dr. Derya ERÇAL

Sempozyum Sekreteri

Doç. Dr. Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER

Onursal Kurulu

Prof. Dr. Haluk ÖZEN (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Bülent ALTUN (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Burhan SAY
Prof. Dr. Asım CENANİ
Prof. Dr. Ergül TUNÇBİLEK
Prof. Dr. Sevim BALCI
Prof. Dr. Memnune Yüksel APAK
Doç. Dr. Şükran TAÇOY

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Derya ERÇAL
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Gülen Eda UTİNE
Prof. Dr. Beyhan TÜYSÜZ
Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY
Prof. Dr. Nursel ELÇİOĞLU
Prof. Dr. Yasemin ALANAY
Prof. Dr. Ercan MIHÇI
Prof. Dr. Fatih Süheyl EZGÜ

Çocuk Genetik Hastalıkları Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Derya ERÇAL
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Fatih Süheyl EZGÜ
Prof. Dr. Özgür ÇOĞULU
Prof. Dr. Ercan MIHÇI

Yerel Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Koray Boduroğlu, Prof. Dr. Gülen Eda Utine, Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper